Úvodní stránka » Projekty » EKOFOND VS 2017

EKOFOND VS 2017

30.8.2017 22:22:38

Program I – Ekofond Východního Slovácka 2017

Vážení občané,

„změna klimatu“ – to je pojem, který v posledních letech slýcháme stále častěji a bohužel spíše v negativních souvislostech. Nepříjemným dopadem těchto změn jsou mimo jiné dlouhá suchá období, kdy dešťové srážky během roku nejsou dost vydatné a rovnoměrně rozložené tak, aby množství vody obsažené v půdě bylo dostatečné pro zdravý růst vegetace, která tím velmi trpí. Současně se také snižuje hladina spodní vody. Na většině našeho území zatím ještě nepociťujeme nedostatek pitné vody – zatím.

Ministerstvo životního prostředí má snahu podporovat zlepšení hospodaření s vodou vč. vody dešťové, proto vyhlašuje tzv. program dešťovka, kde je možné získat dotaci na pořízení akumulačních nádrží na zachytávání srážkové vody a dále na zařízení pro její využívání. Jedná se však o poněkud náročnější řešení, na které spousta občanů nedosáhne.

Náš mikroregion Východní Slovácko se snaží ve svých aktivitách zaměřovat i na oblast životního prostředí a rozhodl v rámci svých možností soustředit se na problém sucha přímo v našich obcích. Jako první dostupný prostředek byla zvažována možnost pořízení menších akumulačních nádrží na dešťovou vodu, které by pro zalévání vegetace postupně mohl využívat snad každý majitel domu se zahradou. Řada z vás už jistě nějakým způsobem dešťovku zachytává a používá pro zalévání, ale zcela určitě je tu ještě velký prostor pro rozšíření této praxe.

Východní Slovácko se proto rozhodlo založit finanční fond, ze kterého by občanům byly poskytovány dotace na pořízení akumulačních nádrží s min. objemem 1 m3. Výše dotace je stanovena na max. 1000 Kč a současně na max. 50 % pořizovacích nákladů. V letošním roce chceme podpořit nákup 380 nádrží a v případě zájmu hodláme v podporách pokračovat i v budoucích letech. Vzhledem k tomu, že poskytovatelem dotací bude mikroregion – svazek obcí, je nutné se při poskytování dotací podřídit zákonným požadavkům. Proto jsou dokumenty pro vyhlášení fondu trošku obsáhlejší, než by se nám zdálo přiměřené, ale není třeba se administrace lekat, s pomocí pracovníků obecních úřadů vše zvládneme.

Takže – jak na to ?

  • Program I – Ekofond Východního Slovácka 2017 je zveřejněný od 30.8.2017 na elektronických úředních deskách obecních úřadů obcí ve Východním Slovácku a také na webových stránkách Východního Slovácka. Základní dokument o programu obsahuje všechny informace – kdo, kdy, kde a na co může žádat o dotaci, jakým způsobem se žádost podává, kdy se může nádrž nakoupit, jak se nákup vyúčtuje atd.
  • Mezi zveřejněnými dokumenty je i Žádost o poskytnutí dotace, která je jednoduchá a částečně už předvyplněná (účel, odůvodnění). Příjem žádostí bude od 2.10.2017 do 20.10.2017 na obecních úřadech.
  • Dále jsou zveřejněny ještě tyto dokumenty:

-          Veřejnoprávní smlouva – vzor pro informovanost žadatelů

-          Formulář pro vyúčtování (finanční vypořádání dotace) – ten se bude předkládat až po nákupu nádrže – nejpozději do 30.11.2017.

Východní Slovácko přímo neurčuje, jaký typ nádrže – kontejneru si musí žadatelé pořídit; může se jednat o nové či již použité nádrže. Pravděpodobně nejčastěji si žadatelé budou kupovat plastové 1 m3 kontejnery s ochranným rámem umístěné na paletě. Nejrozšířenější je typ IBC kontejnerů, které se nabízejí buď jako úplně nové, repasované (použité) či jako tzv. REKO IBC kontejnery. Tato REKO varianta znamená, že samotný plastový kontejner je nový, ale rám a paleta jsou repasované.

V případě, že si budete pořizovat použitý kontejner, doporučujeme velmi pečlivě si zjistit, na co byl použitý. Mohlo se jednat o nějaký potravinářský produkt (např. sirup), ale také mohlo jít o kyseliny, průmyslové oleje či jakékoliv jiné chemikálie. Seriózní dodavatelé upozorňují, že i po vymytí kontejneru a následném používání např. pro dešťovou vodu se mohou ve vodě vyskytovat stopová množství původních chemických látek, což jistě není žádoucí.

Nové ICB kontejnery jsou nabízeny za cenu kolem 6000 Kč, což není málo. Asi jako ideální varianta se jeví tzv. REKO kontejnery, které mají novou vnitřní plastovou nádobu a jejich cena se pohybuje mezi 2500 – 3000 Kč. Pokusíme se najít solidního dodavatele, který by za příznivou cenu byl schopen dodat i větší množství kontejnerů, což by snížilo jednotkové i přepravní náklady. Pokud byste chtěli využít této možnosti, informujte pracovníky OÚ už při podávání žádosti.

Informace poskytují:  

  • pracovníci obecních úřadů                                                                                                            
  • projektový manažer: Milan Bauka, 604 164 264, milanbauka@seznam.cz

Název zveřejněno od
Finanční vypořádání dotace - vyúčtování 30.08.2017
Program I-Ekofond Východního Slovácka 30.08.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - nádrž 30.08.2017
Žádost - Program I-Ekofond VS 30.08.2017

Publicita


publicita 3