Úvodní stránka » Projekty » EKOFOND VS 2021 - Program V

Program V – Ekofond Východního Slovácka 2021

Vážení občané,

mikroregion Východní Slovácko se snaží ve svých aktivitách zaměřovat mimo jiné i na oblast životního prostředí, a proto se rozhodl před čtyřmi roky založit vlastní ekologický finanční fond, ze kterého podporuje ekologické miniprojekty v území VS. V letech 2017, 2018 a 2019 se soustředil na problém sucha a podporoval pořízení akumulačních nádrží na dešťovou vodu o objemu 1 m3, které pro zalévání vegetace může využívat snad každý majitel domu se zahradou. Řada z vás už nějakým způsobem dešťovku zachytávala a používala pro zalévání, přesto byl mezi vámi velký zájem o rozšíření této pozitivní praxe. Celkem jsme podpořili pořízení 215 ks nádrží.

V loňském roce 2020 byl Ekofond opět otevřen, ale jeho zaměření se změnilo, a to na podporu výsadby ovocných stromků, které vlastníci pozemků (zahrad a sadů) vysázeli během roku 2020.

V letošním roce 2021 chceme výsadbu ovocných stromů znovu podpořit, proto Ekofond pokračuje v Programu V, který finanční podporu oproti loňsku navyšuje takto:

 • Možná výše dotace:
 • 2 000,- Kč a současně max. 100 % celkových nákladů na jednu žádost;
 • 200,-Kč za nákup a výsadbu 1 ks ovocného stromu.

 

Příklad ideálního využití dotace:

 • Žadatel nakoupí a vysází 10 ks stromků, každý v hodnotě 200,-Kč. Dotace pak bude činit 200,-Kč na 1 stromek, tzn. celkem 2000,- Kč.

Jiné příklady možného využití dotace:

 • Žadatel nakoupí a vysází 10 ks stromků v průměrné hodnotě 170,-Kč. Dotace pak bude činit celkem 1700,- Kč.
 • Žadatel nakoupí a vysází 20 ks stromků v průměrné hodnotě 180,-Kč. Dotace pak bude činit celkem 2000,- Kč.

 

 • Přesné podmínky jsou stanoveny v dokumentu Programu V – Ekofond Východního Slovácka 2021, který je zveřejněný od 1.6.2021 na elektronických úředních deskách obcí Východního Slovácka a také na webových stránkách Východního Slovácka. Zde jsou uvedeny všechny informace – kdo, kdy, kde a na co může žádat o dotaci, jakým způsobem se žádost podává, od kdy se může výsadba provádět, jak se nákup vyúčtuje atd.
 • Taktéž jsou zveřejněny další dokumenty:
 • Žádost o dotaci – bude se podávat od 1.8.2021 do 31.8.2021 na obecních úřadech obcí VS. Podává se pouze formulář „Žádost o poskytnutí dotace“, který je jednoduchý a částečně už předvyplněný (účel, odůvodnění).
 • Veřejnoprávní smlouva – vzor pro informovanost žadatelů
 • Finanční vypořádání dotace – vyúčtování - předkládá se až po výsadbě - nejpozději do 22.11.2021

Dotaci můžete využít i v případě, že jste provedli jarní výsadbu stromků. Náklady na nákup stromků jsou uznatelné od 1.1.2021 do 22.11.2021.

 

Informace poskytují:      - pracovníci obecních úřadů                                                                                                       

- projektový manažer: Milan Bauka

Tel:        604 164 264

E-mail: milanbauka@seznam.cz

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
Programu V – Ekofond Východního Slovácka 2021 1.6.2021 30.11:2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1.6.2021 30.11.2021
Finanční vypořádání obce - vyúčtování 1.6.2021 30.11.2021
Žádost o poskytnutí dotace 1.6.2021 30.11.2021
Seznam přijatých žádostí 2021 14.9.2021 30.11.2021

Publicita


publicita 3