Úvodní stránka » Projekty » EKOFOND VS 2020

Program IV – Ekofond Východního Slovácka 2020

Vážení občané,

mikroregion Východní Slovácko se snaží ve svých aktivitách zaměřovat mimo jiné i na oblast životního prostředí, a proto se rozhodl před třemi roky založit vlastní ekologický finanční fond, ze kterého podporuje ekologické miniprojekty v území VS. V letech 2017, 2018 a 2019 se soustředil na problém sucha a podporoval pořízení akumulačních nádrží na dešťovou vodu o objemu 1 m3, které pro zalévání vegetace může využívat snad každý majitel domu se zahradou. Řada z vás už nějakým způsobem dešťovku zachytávala a používala pro zalévání, přesto byl mezi vámi velký zájem o rozšíření této pozitivní praxe. Celkem jsme podpořili pořízení 215 ks nádrží.

V letošním roce 2020 bude Ekofond opět otevřen, ale jeho zaměření se letos v Programu IV mění. V tomto roce budeme finančně podporovat výsadbu ovocných stromků, které vlastníci pozemků (zahrad a sadů) vysází během roku 2020. Výše dotace bude stanovena takto:

  • 1 000,- Kč a současně max. 50 % celkových nákladů na jednu žádost;
  • 100,-Kč za nákup a výsadbu 1 ks stromu.

Příklad ideálního využití dotace:

Žadatel nakoupí a vysází 10 ks stromků, každý v hodnotě 200,-Kč. Dotace pak bude činit 100,-Kč na 1 stromek, tzn. celkem 1000,- Kč.

  • Přesné podmínky jsou stanoveny v dokumentu Programu IV – Ekofond Východního Slovácka 2020, který bude zveřejněný od 22.6.2020 na elektronických úředních deskách obecních úřadů obcí Východního Slovácka a také na webových stránkách Východního Slovácka. Zde jsou uvedeny všechny informace – kdo, kdy, kde a na co může žádat o dotaci, jakým způsobem se žádost podává, od kdy se může výsadba provádět, jak se nákup vyúčtuje atd.
  • Žádosti se budou podávat od 1.8.2020 do 31.8.2020 na obecních úřadech obcí VS. Podává se pouze formulář „Žádost o poskytnutí dotace“, který je jednoduchý a částečně už předvyplněný (účel, odůvodnění).
  • Dále jsou zveřejněny ještě tyto dokumenty:
  • Veřejnoprávní smlouva – vzor pro informovanost žadatelů
  • Finanční vypořádání dotace – předkládá se až po výsadbě - nejpozději do 16.11.2020

 

Dotaci můžete využít i v případě, že jste provedli jarní výsadbu stromků. Náklady na nákup stromků jsou uznatelné od 1.1.2020 do 16.11.2020.

Informace poskytují: 

- pracovníci obecních úřadů                                                                                                            

- projektový manažer: Milan Bauka, 604 164 264, milanbauka@seznam.cz

Název zveřejněno od
Program IV-EKOFOND Východního Slovácka 2020-seznam přijatých žádostí o dotaci na výsadbu stromů 08.09.2020
Program IV-EKOFOND Východního Slovácka 2020 27.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - stromky 27.05.2020
Finanční vypořádání dotace - vyúčtování 27.05.2020
Žádost_Program IV-Ekofond VS 2020 27.05.2020

Publicita


publicita 3