Úvodní stránka » Aktuality » Střednědobý kurz pro obecní koordinátory

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Východní Slovácko a mikroregion Slušovicko v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hledá zájemce na pozici obecního koordinátora. Úlohou obecního koordinátora je odpovídat za chod komunitní školy, fungování zájmových kroužků na školách a koordinovat zapojení lidí do života obcí. Kurzy a kroužky na školách či obcích budou určené nejen pro žáky, ale i pro děti a mládež, rodiče a ostatní obyvatele obce. Obecní koordinátoři budou komunikovat s pracovním týmem (lektoři a učitelé) a účastnit se pracovních sektání.

 

Podmínkou, aby se zájemce mohl stát obecním koordinátorem je absolvování střednědobého kurzu. Kurz na obecního koordinátora bude bezplatný a bude se skládat z devíti dvoudenních 10-hodinových bloků (180 hodin) a 40 hodin e-learning doma na počítači s tutoringem.

 

Čtyři dvoudenní kurzy se uskuteční v území Kopaničiarskeho regiónu (předpoklad v obcích Lubina, Bzince, Stará Turá) a 5 dvoudenních kurzů na české straně (předpoklad obec Strání).

 

Koordinátoři absolvují po ukončení kurzu závěrečné zkoušky. Součástí kurzu je závěrečná práce, kterou absolvent obhajuje v rámci zkoušky pro získání certifikátu

 

Přihlásit se můžete mailem na radapavel@email.czosobně: v kanceláři Východního Slovácka, Suchá Loz 72, 687 53 a to do termínu 30.9.2019. Více informací získáte také na tel. 605 820 358, Ing. Pavel Rada, manažer projektu.

Publicita


publicita 3